Studia przez internet?

Uczelnie wyższe w Polsce dość sceptycznie podchodzą do innowacyjnych narzędzi, za pomocą których można realizować zadania dydaktyczne. Stąd też wykorzystanie e-learningu w rodzimych realiach jest wciąż wąskie w sektorze szkolnictwa wyższego, o jego niższych szczeblach nie wspominając. Mimo to niektóre szkoły, zwłaszcza te odwołujące się w prowadzonych kierunkach do nowych technologii, podejmują wyzwanie. Niektóre zajęcia mogą być realizowane online i to na różnych zasadach.

W grę wchodzi wirtualna klasa i wykłady lub ćwiczenia, w których student znajduje się na przykład w domu, a równocześnie nawiązuje połączenie z prowadzącym, który siedzi przed komputerem na uczelni. Wykorzystanie internetowych kanałów komunikacji ma jeszcze jeden plus. Profesorowie mogą otworzyć się bardziej na rejestrowanie swoich wykładów w postaci plików dźwiękowych i udostępnianie ich online na stronie internetowej. Są eksperci, którzy przewidują, że dzięki e-learningowi wzrośnie znaczenie otwartych źródeł wiedzy, które z czasem wyprą tradycyjne drukowane podręczniki.