Polski cement najbardziej ekologiczny w Europie

Cement, tak popularny w budownictwie, powszechnie uważany jest za szkodliwy dla środowiska. Wynika to przede wszystkim z dużej emisji CO2 do atmosfery, podczas jego produkcji. Biorąc pod uwagę fakt, że cement jest stosowany na szeroką skalę niemalże w każdym kraju i mowa jest o miliardach ton tego materiału, to problem jest zrozumiały. W związku ze zwiększającą się ilością inwestycji na polskim rynku nieruchomości, zapotrzebowanie na cement z roku na rok rośnie. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, że mimo iż Polska nie przoduje w rankingach ekologicznych rozwiązań, to polskie cementownie są jednymi z najnowocześniejszych na świecie. Nie tylko zmniejszyła się ich szkodliwość dla środowiska, ale pomagają one również w zagospodarowaniu odpadów. W Polsce funkcjonuje aktualnie 13 cementowni i każda z nich korzysta z lokalnych surowców. Najczęściej w kontekście ekologii wspomina się tę w Chełmie, głównie za sprawą najefektywniejszego wykorzystywania paliw alternatywnych. Dodatkowo nominowana była przez Komisję Europejską do nagrody EMAS, przyznawanej organizacjom spełniającym wymagania środowiskowe. Pod tym względem w swojej kategorii zdobyła pierwsze miejsce w Polsce. Wspomniane paliwa alternatywne powstają z wykorzystaniem odpadów zawierających energię, co w znacznym stopniu oszczędza emisyjne paliwa kopalne. Na czym dokładniej to polega? W końcu spalanie śmieci niekoniecznie kojarzy się z ekologicznym podejściem.

Odpady, które mogą posłużyć do wytworzenia paliwa są ściśle określone i muszą spełniać wymagane odgórnie normy. Nie mogą zawierać toksycznych substancji, natomiast pożądanym jest, by były to produkty wysokokaloryczne np. opony, oleje spożywcze, tworzywa sztuczne, tekstylia, papier czy odpady zwierzęce. Są one odpowiednio sortowane, rozdrabniane i mieszane, a następnie w formie odpadu palnego wykorzystywane jako paliwo. Może być ono stosowane w wielu branżach przemysłowych, jednak na razie 90% produkowanego w Polsce paliwa alternatywnego trafia właśnie do cementowni. Jakie mamy z tego korzyści? Proces wytwarzania paliwa brzmi czasochłonnie, a co za tym idzie drogo. Jest to mylne wrażenie ponieważ znacznie redukuje on koszty produkcyjne cementu. W zależności od pożądanej jakości, ceny mogą się wahać od 50 do 100 zł/mg i nawet kupując najdroższe paliwo alternatywne, może być ono aż czterokrotnie tańsze od kopalnego! Dodatkowo zmniejsza się problem zagospodarowania odpadów komunalnych, których składowanie też nie jest przecież darmowe. Korzystanie z paliwa alternatywnego jest bezodpadowe, ponieważ pozostałości popiołu wbudowane są w strukturę klinkieru- jednego z dwóch najważniejszych składników cementu. Najważniejsze jest jednak zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, siarki i azotu. Prognozy wskazują, że w 2018 roku wyprodukuje się w Polsce ponad 17 mln ton cementu. Inwestycje w przemyśle cementowym napędzają gospodarkę, a wykorzystanie w nich paliw alternatywnych może stanowić przykład dla całej Europy.