Outsourcing IT w biznesie

Zadania związane ze sferą informatyczną są bardzo istotne z punktu widzenia nowoczesnego biznesu i coraz mniej firm może pozwolić sobie na to, by nie korzystać z profesjonalnego wsparcia w tym zakresie.

Modele są zasadniczo dwa.

Pierwszy zakłada utworzenie w ramach przedsiębiorstwa wewnętrznego działu IT, który odpowiada za całe spektrum zadań związanych z eksploatacją sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych, sieci firmowej, połączeń z internetem czy oprogramowania.

To wygodne, ale ma swoją cenę, ponieważ wymaga zatrudnienia na stałe pracowników będących wykwalifikowanymi informatykami.

Alternatywą, po którą sięga coraz więcej biznesowych podmiotów, jest outsourcing usług IT.

Polega on na zlecaniu tych prac firmie zewnętrznej, która podpisuje ze swoimi klientami umowę, ale cały personel pozostaje przez nią zatrudniony.

Nawet jeśli pracownik fizycznie znajduje się na stałe w siedzibie klienta, to ten ostatni nie jest płatnikiem ZUS i nie jest obciążony bardziej niż wynika to z treści umowy.

Obecnie wiele firm informatycznych opiera swoją działalność właśnie na outsourcingu.