IT a informatyka

IT to pojęcie często utożsamiane z informatyką, a przez niektórych używane nawet zamiennie.

Niestety takie pojmowanie technologii informacyjnej jest błędne.

Choć zarówno IT, jak i informatyka związane są z nowymi technologiami oraz komputerami, występują między nimi zasadnicze różnice.

Informatyka to bowiem dziedzina nauki zajmująca się głównie projektowaniem, realizowaniem i utrzymaniem systemów przetwarzania informacji, czyli produkcji oprogramowania a także sprzętu.

Uwzględnia się tu również czynnik ludzki oraz organizacyjny, które są konieczne do osiągnięcia zamierzonych celów.

Technologia informacyjna natomiast skupia się przede wszystkim na komunikowaniu i przetwarzaniu informacji.

Mylące w tej nazwie IT jest głównie zestawienie słowa „technologia” kojarzącego się z procesem z „informacją” pozornie absolutnie z nim niezwiązaną.

Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę obecny charakter informacji – szczególnie tej elektronicznej – zobaczymy, że przez cały czas podlega ona zmianom i modyfikacjom.