Efektywne wykorzystanie IT

W ostatnim czasie bardzo dużo mówi się o zastosowaniu rozwiązań IT w funkcjonowaniu nawet małych przedsiębiorstw.

Używanie takich nowoczesnych technologii ma oczywiście wiele zalet.

Często firmy jednak nie potrafią korzystać z nich efektywnie, a co za tym idzie nie czerpią wszystkich możliwych korzyści.

Wszelkie problemy związane z wykorzystywaniem IT skupiają się wokół kilku kwestii.

Przede wszystkim właściciele firm często nie mogą znaleźć wspólnego języka z menadżerami IT, którzy nie potrafią w przystępny sposób wyjaśnić zagadnień informatycznych.

Często też IT jest zupełnie oderwane od celów przedsiębiorstwa – nie wspiera realizacji zadań biznesowych i skupia się wyłącznie na technologii.

Takie podejście jest całkowicie błędne.

Aby IT sprawiło, że prowadzenie przedsiębiorstwa było łatwiejsze, konieczne jest zastosowanie kilku zabiegów określanych jako IT Governance.

Obejmuje ono zarządzanie ryzykiem IT, pomiar jego wydajności, a także efektywne wykorzystywanie zasobów IT i dopasowanie strategiczne.